Detta är
kollafrimisar


kollafrimisar är en ny frimärkskatalog online som nu presenteras i en första BETA-version. BETA-versionen av kollafrimisar kan vara behäftad med innehålls- och/eller funktionsbrister.

Förändringar/kompletteringar kommer att införas successivt.

Du kan nu bli GRATIS-medlem hos kollafrimisar och få tillgång till hela systemet, såväl data som funktioner. kollafrimisar är GRATIS att använda så länge som den är i BETA-version och minst till och med 2017-09-31.

Efter det att kollafrimisar är uppgraderat till version 1, produktionsversion, kommer det att gå att prenumerera för fortsatt tillgång till uppgraderingar av innehåll och funktioner för 300 kr/år. Vid utebliven betalning raderas all personinformation och alla eventuella data som du har lagt in i din personliga databas.

Jag är medlem:

Jag vill bli medlem:
 
Alla fält måste vara ifyllda.
Ny bild
Ny bild
Bevisa att du inte är en robot:
Alla fält måste vara ifyllda.
Ny bild
Ny bild
Bevisa att du inte är en robot:

ANSVAR
kollafrimisar ägs och förvaltas av Firma Leif Söderlund. Firman har F-skatt och är momsregistrerad. Firman är registrerad 2014-07-15.
Arbetet med faktainnehållet i kollafrimisar har de senaste fem åren varit mycket seriöst och präglats av insamlande av en stor mängd data från referenslitteratur, auktionskataloger och från internet. En mängd mycket kvalificerade och seriösa filatelister har konsulterats. Trots detta är det inte möjligt att garantera att innehållet är fullständigt och korrekt. Medlemmar som upptäcker brister kan påtala dessa i den funktion för rättning som finns inbyggd i systemet, se vidare i handboken. Det går även att göra anmälningar via e-mail. Eventuella rättningar kommer att göras med största skyndsamhet.
Även de tekniska delarna har utförts och testats med största noggrannhet. Trots detta kan felaktigheter förekomma eller att det finns önskemål om andra funktion. Detta anmäls till kollafrimisar via e-mail.

Firma Leif Söderlund påtager sig inget ansvar eller ersättningsskyldighet i någon form vare sig mot medlem eller tredje part på grund av fel eller brist i Internetsystemet kollafrimisar eller i dess tekniska tillämpningar.

SÄKERHET
Det finns inte några metoder att uppnå 100% säkra system när det gäller hackerattacker och liknande. Kollafrimisar utgör inget undantag men de personliga uppgifter som lagras i databasen, d.v.s eventuellt registrerat personligt innehav lagras i ett format som bara kan förstås av kollafrimisar.com. Det är naturligtvis möjligt för en ondsinnad hacker som lyckas komma åt servern och databasen, att försöka lösa koden för tolkning av innehavsdata, men detta får ändå ses som ytterst osannolikt.

kollafrimisar.com och Firma Leif Söderlund tar inget ansvar för den personliga data som användaren lagrar och utfäster inga garantier för säkerheten av lagrad data.

UPPHÖRANDE
Det som händer om kollafrimisar måste upphöra:
Alla medlemmar kommer att informeras i god tid, minst 3 månader, före kollafrimisars upphörande.

Medlemmar som inte betalat någon årsavgift för tillgången till kollafrimisar kommer att raderas, personuppgifter och eventuella uppdateringar av innehav, vid den aviserade tidpunkt då kollafrimisar upphör.

Medlemmar, som betalat årsavgift, kommer att ha tillgång till kollafrimisar till den tidpunkt då abonnemanget upphör, dvs högst 12 månader.

Om medlem väljer att avsluta sitt engagemang genom utebliven betalning, upphör tillgången till hela katalogen till kollafrimisar vid abonnemangstidens utgång, eller tidigare om medlemmen så önskar. Ingen återbetalning av någon del av erlagd abonnemangsavgift.

Skriv in och skicka den emailadress du anmält till kollafrimisar så skickar vi ett mail med instruktioner för att fixa ett nytt lösenord.